Site Loader

Řízení Veřejného Osvětlení

Systém pro řízení veřejného osvětlení pro města, obce a průmyslové areály

Více

Monitoring zdravotnických lednic

Systém pro automatické sledování teplot skladování léků a generování reportů.

Více

Monitoring ovzduší pro města a obce

Systém monitoringu kvality ovzduší ve městech a vesnicích, záznam a uchovávání dat, reportování limitů, veřejné dashboardy

Více

Monitoring skladovacích prostor

Systém pro monitoring teploty a vlhkosti ve vbitřních prostorách.

Více

Monitoring bazénů

Systém pro monitoring teploty vody a teploty a vlhkosti vzduchu.

Více

Monitoring odpadu

Systém pro monitoring odpadkovách košů a kontejnerů. Ochrana proti zcicení, detekce požáru a vandalismu.

Více

Monitoring pastí

Systém pro sledování online stavu záchytu a optimalizujte rozmístění pastí.

Více

Parkování

Systém pro monitoring parkování.

Více

Kouřové detektory

Systém pro monitoring stavu kouřových detektorů.

Více

Zabezpečení dveří a oken

Bezdrátový monitoring dveří a oken.

Více

Retenční nádrže

Systém pro měření vody v retenčních nádržích

Více

Dálkové odečty

Systém automatizovaného odečtu vody, plynu a elektřiny

Více


ACADA Platforma

Řada organizací, výrobců a integrátorů hledá způsob jak vytvořit přidanou hodnotu svým produktům tím, že je zpřístupní online a rozšíří tak jejich business potenciál. Přitom umožní jejich integraci s dalšími produkty.

ACADA Platforma je určena k vytvoření vaší produktové aplikace.

Plně konfigurovatelná platforma, kde vy říkáte co bude připojeno, jaká data se mají procesovat, zobrazovat a jak. Můžete přitom integrovat i to co již vytvořili jiní uživatelé – řízení veřejného osvětlení, průmyslové vytápění, sanitární techniku, monitoring skladů, lednic, bazénů, požárních hlásičů, nouzových světel, různé senzory města a další..

Více


ACADA TM pro města a obce

ACADA (Asset Control and Data Acquisition) jednoduše a přehledně integruje koncová zařízení, systémy a aplikace města, asset management, správu pracovních požadavků a propojení s obyvateli, servisními organizacemi a úředníky.

ACADA zajišťuje integraci a řešení problémů města.

Pomocí sledování KPI (Key Performance Indicators) upozorňuje na problémy a organizuje jejich řešení. Zajišťuje automatický sběr dat a integruje vstupy od obyvatel. Poskytuje data pro různé úrovně správy města formou grafických dashboards, reportů a datových sestav, aktivních notifikací a alertů. ACADA je jednoduchý nástroj pro komplexní úkoly správy města.

Více

Logimic – naše mise


Tvoříme a dodáváme systémy pro řízení, správu a sběr dat koncových zařízení a senzorů (Asset Control and Data Acquisition – ACADA) pro průmysl, municipality a B2C.

We make IoT world.

Zákazníků

Úspěšně poskytujeme naše služby

Gateways

Připojili jsme a monitorujeme

Koncová zařízení

Máme pod neustálou kontrolou