Site Loader

ACADA & Řízené Venkovní Osvětlení

Systém ACADA pracuje s různými typy řídících jednotek pro standardní svítidla.

Více

ACADA & Průmyslové Vytápění

Řízení průmyslového vytápění.

Read More

Skladování zdravotnického materiálu

Pro potřeby auditů a kontrol zaznamenáváme teplotu a vlhkost skladovaného zdravotnického materiálu, léků a vakcín.

Více

ACADA & Vnitřní Osvětlení

Správa a údržba vnitřního LED osvětlení.

Read More

Monitoring skladovacích prostor

Systém pro monitoring teploty a vlhkosti ve vbitřních prostorách.

Více


ACADA TM

ACADA (Asset Control and Data Acquisition) je SaaS řešení pro vaše zařízení ať už se jedná o jednoduchý senzor, výrobní stroj nebo celý systém. Umožňuje vzdálené připojení vašeho zařízení, sběr dat, řízení, programování, vzdálený dohled, alerting, fleet management a další funkce.

ACADA je určena pro výrobce, integrátory a servisní organizace, kterým umožňuje snižovat náklady na instalaci a údržbu a umožňuje reagovat na na okamžité události.

Vytvořte přidanou hodnotu vašim produktům, zpřístupněte je online a integrujte s dalšími zařízeními.

Více

Řízení Venkovního Osvětlení

Neinvazivní technologie pro řízení vašeho venkovního osvětlení, která využívá standardní Zhaga/NEMA patice a externě montované komunikační brány.

Odstraňuje vendor-lock tím, že podporuje různé modely komunikačních jednotek a bran. Máte na výběr podle povahy aplikace a ceny.

Integruje jakékoliv další zařízení a to vše v jedné aplikaci. Integrujeme i vaše staré řízené osvětlení.

Zdarma řídící aplikace bez licenčních poplatků.

Více


ACADA & Průmyslové Vytápění

ACADA umožňuje definici teplotních profilů a programování jednotek, stejně jako okamžité cloud či gateway řízení jednodušších topidel. Programování je možné vzdáleně přes webový portál, monitoring času vytápění a teploty interiéru je ukládán ve formě dlouhodobých statistik.
Servisní údaje, jako jsou režimy topení, chybová hlášení a další jsou pernamentně ukládána a servisní technik má k dispozici kompletní výpi chování jednotek.
Vyhodnocování KPI u skupiny topidel umožňuje okamžitou indikaci problému.

Více


Skladování zdravotnického materiálu

Pro potřeby auditů a kontrol zaznamenáváme teplotu a vlhkost skladovaného zdravotnického materiálu, léků a vakcín.

Automatické měření a generované reporty pomáhá s rutinní prací zdravotnickému personálu.

Pernamentní dohled zajistí automatické zaslání textové zprávy nebo e-mailu, pokud dojde k překročení limitů pro skladovaný materiál.

Více


Monitoring teploty a vlhkosti v budovách a skladech

Pro potřeby dohledů, auditů a kontrol jsme připravili bezdrátový monitoring teploty a vlhkosti v budovách, ať už se jedná o obytné prostory, kanceláře, sklady či provozní prostory.  Teplota je velmi důležitá pro skladování, archivy, ale i výrobní prostory či obytné prostory. Dokládáme plný datový záznam včetně rozložení teplot na mapových podkladech (heatmapy).

Více


ACADA & Vnitřní Osvětlení

ACADA cloud umožňuje řízení a monitoring vnitřního LED osvětlení propojeného prostřednictvím DALI sběrnic. Je možné tak monitorovat a sbírat data o skupině svítidel a také každém jednotlivém svítidle pro potřeby údržby, prediktivní analýzy a okamžitého alertingu poruch. Je také možné svítidla vzdáleně řídit ať už formou manuálních zásahů nebo automatického programu.

Nově: Vnitřní dotekové displays s ACADA on Premise.

Více


ACADA & Sanitární Technika

Monitoring a řízení sanitární techniky umožňuje snižování spotřeby vody a energií, monitorign náplní, včasný report chyb a optimalizaci provozu jednotlivých zařízení a predikci při jejich údržbě.
Významým výstupem jsou datové analýzy o provozu a to nejen pro finanční a provozní analýzy ale také pro zdravotní monitoring.

Více již brzy..


ACADA & IQRF Fleet Management

IQRF technologie je enabler v oblasti mesh sítí a bezdrátové komunikace. Klíčovým elementem každé bezdrátové sítě je gateway, která zajišťuje komunikaci do cloudu stejně jako servisní operace při stavění, či servisních operacích.
ACADA zajišťuje monitoring veškerých IQRF gateways a vyhodnocování jejich stavu prostřednictvím zvolených KPIs, případně aktivní alerting.
Poskytuje také servisní nástroje ke správě každé jednotlivé gateway ale také fleet management nástroje.

Více již brzy..

Zákazníků

Úspěšně poskytujeme naše služby

Gateways

Připojili jsme a monitorujeme

Koncová zařízení

Máme pod neustálou kontrolou