Site Loader

ACADA & Řízené Venkovní Osvětlení

Systém ACADA pracuje s různými typy řídících jednotek pro standardní svítidla.

Více

ACADA & Průmyslové Vytápění

Řízení průmyslového vytápění.

Read More

ACADA & Dohled nad Léky

Automatické sledování teplot skladování léků a generování reportů.

Více

ACADA & Vnitřní Osvětlení

Správa a údržba vnitřního LED osvětlení.

Read More

Monitoring skladovacích prostor

Systém pro monitoring teploty a vlhkosti ve vbitřních prostorách.

Více


ACADA TM

ACADA (Asset Control and Data Acquisition) je SaaS řešení pro vaše zařízení ať už se jedná o jednoduchý senzor, výrobní stroj nebo celý systém. Umožňuje vzdálené připojení vašeho zařízení, sběr dat, řízení, programování, vzdálený dohled, alerting, fleet management a další funkce.

ACADA je určena pro výrobce, integrátory a servisní organizace, kterým umožňuje snižovat náklady na instalaci a údržbu a umožňuje reagovat na na okamžité události.

Vytvořte přidanou hodnotu vašim produktům, zpřístupněte je online a integrujte s dalšími zařízeními.

Více


ACADA & Řízené Venkovní Osvětlení

Řízené osvětlení poskytuje celou paletu funkcí od jednoduchého pravidelného odečtu provozního stavu svítidla, přes reportování chyb až po řízení změny světelných profilů intenzity, případně i barvy svítidla. Uplatňuje se při řízení osvětlení v areálech, sportovištích a zejména veřejném osvětlení v městech a obcích.

ACADA podporuje různé typy řídících jednotek chytrého osvětlení, které jsou na trhu k dispozici. Na požádání integrujeme hardware zákazníka, případně celý stávající systém města či firmy.

Více


ACADA & Průmyslové Vytápění

ACADA umožňuje definici teplotních profilů a programování jednotek, stejně jako okamžité cloud či gateway řízení jednodušších topidel. Programování je možné vzdáleně přes webový portál, monitoring času vytápění a teploty interiéru je ukládán ve formě dlouhodobých statistik.
Servisní údaje, jako jsou režimy topení, chybová hlášení a další jsou pernamentně ukládána a servisní technik má k dispozici kompletní výpi chování jednotek.
Vyhodnocování KPI u skupiny topidel umožňuje okamžitou indikaci problému.

Více


ACADA & Dohled nad Léky

Monitorovat podmínky skladování léčiv a zdravotnického materiálu je důležité pro váš včasný zásah v případě že dojde k odchylce v podmínkách skladování, například vlivem poruchy chladící apraretury, lednice anebo vlivem lidského faktoru.
Systém teplotních a vlhkostních senzorů monioruje v reálném čase veškeré monitorované prostory a poskytuje jednoduchý přehled formou teplotní mapy a také doložení plné hstorie teploty skladování.

Více


Monitoring teploty a vlhkosti v budovách a skladech

ACADA cloud umožňuje monitoring teploty a vlhkosti v budově ať už se jedná o obytné prostory, kanceláře, sklady či provozní prostory.  Teplota je velmi důležitá pro skladování, archivy, ale i výrobní prostory či obytné prostory.
Systém monitor

Více


ACADA & Vnitřní Osvětlení

ACADA cloud umožňuje řízení a monitoring vnitřního LED osvětlení propojeného prostřednictvím DALI sběrnic. Je možné tak monitorovat a sbírat data o skupině svítidel a také každém jednotlivém svítidle pro potřeby údržby, prediktivní analýzy a okamžitého alertingu poruch. Je také možné svítidla vzdáleně řídit ať už formou manuálních zásahů nebo automatického programu.

Nově: Vnitřní dotekové displays s ACADA on Premise.

Více


ACADA & Sanitární Technika

Monitoring a řízení sanitární techniky umožňuje snižování spotřeby vody a energií, monitorign náplní, včasný report chyb a optimalizaci provozu jednotlivých zařízení a predikci při jejich údržbě.
Významým výstupem jsou datové analýzy o provozu a to nejen pro finanční a provozní analýzy ale také pro zdravotní monitoring.

Více již brzy..


ACADA & IQRF Fleet Management

IQRF technologie je enabler v oblasti mesh sítí a bezdrátové komunikace. Klíčovým elementem každé bezdrátové sítě je gateway, která zajišťuje komunikaci do cloudu stejně jako servisní operace při stavění, či servisních operacích.
ACADA zajišťuje monitoring veškerých IQRF gateways a vyhodnocování jejich stavu prostřednictvím zvolených KPIs, případně aktivní alerting.
Poskytuje také servisní nástroje ke správě každé jednotlivé gateway ale také fleet management nástroje.

Více již brzy..

Zákazníků

Úspěšně poskytujeme naše služby

Gateways

Připojili jsme a monitorujeme

Koncová zařízení

Máme pod neustálou kontrolou