Název projektu: Služby pro systém řízení a monitoringu vody v retenčních nádržích

Projekt se zaměřuje na oblast optimalizace užití dešťové vody. Cílem projektu je zvýšení technologické úrovně a funkčnosti produktu, tj. IoT systému řízení a monitoringu vody v retenčních nádržích. Tohoto chce společnost dosáhnout úzkou spolupráci s FIT VUT v Brně, která disponuje řadou zkušeností a know-how v oblasti SW architektury, modelování databází a zpracování dat. Výsledek spolupráce přinese efektivní nástroj přispívající k řešení problematiky sucha a hospodaření s vodou.

Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou Informačních Technologií, VUT v Brně.

Logimic je řešitelem projektu od 1.11. 2022 do 31.4. 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků OP PIK.